Verhoogde productiviteit en betere prestaties met AI

Verken de impact van AI op chat dienstverlening: verhoogde productiviteit, versnelde leercurves en kansen voor organisatorische veranderingen.

Verhoogde productiviteit en betere prestaties met AI
Verhoogde productiviteit en meer veranderingen aan de horizon

Generatieve AI-systemen, zoals ChatGPT, kunnen snel leiden tot een verhoging van de productiviteit op het gebied van chat dienstverlening. Recente onderzoeken wijzen uit dat de inzet van dergelijke systemen een aanzienlijke impact heeft op de prestaties van medewerkers en de efficiëntie van organisaties.

In dit artikel bespreek ik de belangrijkste bevindingen en wat deze betekenen voor bedrijven.

AI versnelt leerproces en ondersteunt prestaties van medewerkers

Uit onderzoek blijkt dat generatieve AI-systemen de productiviteit in bepaalde kantoorfuncties met maar liefst 14% kunnen verbeteren.

Ook kunnen ze de prestaties van minder goed presterende medewerkers verhogen. Het gaat hier om AI-ondersteunde chat-functies voor supportmedewerkers. Die krijgen dan assistentie via AI-aanbevelingen.

AI versnelt ook  de leercurve, waardoor medewerkers in slechts twee maanden tijd zes maanden aan ervaring kunnen opdoen. In functies met relatief veel verloop is dit natuurlijke extra gunstig.

Daarnaast zorgt de inzet van AI ervoor dat hoog presterende medewerkers waardevolle kennis creëren die via AI-systemen wordt versterkt, wat ten goede komt aan de hele organisatie.

Grafiek die de beschreven resultaten toont. Bron is Brynjolfson, via exponentialview.co

Aanpassingen in organisatiestructuur en management

Organisaties zullen hun prestatiebeoordeling, beloningsstructuren en personeelsbeheer moeten aanpassen om rekening te houden met de impact van AI op productiviteit en prestaties van medewerkers.

Middenmanagers, van oudsher de bewaarders van impliciete kennis, moeten mogelijk hun rol en verantwoordelijkheden heroverwegen, aangezien AI meer taken op het gebied van kennisoverdracht op zich neemt.

Er zijn wellicht alternatieve benaderingen nodig voor de structuur van de beroepsbevolking en training, in plaats van alleen te focussen op het afslanken van managementlagen.

💡
ChatGPT kan worden gebruikt voor zowel automatisering als augmentatie binnen de context van helpdesk.

Automatisering betekent dat ChatGPT wordt gebruikt om processen te laten verlopen zonder menselijke tussenkomst, zoals het beantwoorden van veelgestelde vragen of het bieden van geautomatiseerde hulp aan klanten. Dit bespaart tijd en vermindert de werkdruk voor menselijke medewerkers.

Augmentatie, aan de andere kant, verwijst naar het gebruik van ChatGPT om mensen te ondersteunen en hen in staat te stellen betere antwoorden te geven op vragen van klanten. Dit gebeurt door ChatGPT te gebruiken om relevante informatie te vinden en deze aan de menselijke medewerker te presenteren, waardoor de kwaliteit van de klantenservice wordt verbeterd en klanten tevredener zijn. 

Onzekerheden en kansen voor de toekomst

De algehele impact van deze veranderingen op productiviteit en dynamiek binnen de beroepsbevolking blijft onzeker. Echter, de eerste bevindingen bieden waardevolle inzichten en roepen belangrijke vragen op waar bedrijven rekening mee moeten houden.

Door proactief te anticiperen op deze ontwikkelingen en AI op de juiste manier te implementeren, kunnen bedrijven profiteren van de kansen die AI biedt voor chat dienstverlening en hun concurrentiepositie versterken.

In de komende maanden zullen we snel meer leren over de kansen, mogelijkheden en uitdagingen van AI voor (kleinere) bedrijven. Die bevindingen zullen we hier zeker delen, schrijf je in om op de hoogte te blijven.

Je kan me bij vragen ook een berichtje sturen via de chat rechtsonder!

🐙 Generative intelligence can propel productivity
Listen now (19 min) | A new era of labor efficiency emerges as AI-driven advancements revolutionise the workplace
WhatsApp chatbot demo met ChatGPT
Een demo van een chatbot in WhatsApp die gebruik maakt van ChatGPT.